An silans

il y a
1 min
1
lecture
0
An silans mwen rankontrew
Epi mwen pran tanm poum gadew
Mwen wè lanmou gap briye nan jew
Sa ban mwen anvi rete bò kotew

Silans fè plus bri ke bal
Li ka fè yon ti cho vin kal
Dèfwa l vle metew nan tray
Kou yon ti bebe ki nan zantray
0
0

Un petit mot pour l'auteur ? 0 commentaire

Bienséance et bienveillance pour mot d'encouragement, avis avisé, ou critique fine. Lisez la charte !

Pour poster des commentaires,